دسته بندی ها: ضعف های عضلانی و حرکاتی اصلاحی

18 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

فیزیوتراپی سالمندان در کرج

فیزیوتراپی سالمندان در کرج
فواید فیزیوتراپی در توانبخشی سالمندان
سالمندی دوره ای از زندگی است که به علت تغییرات
ساختاری ایجاد شده در سیستم اسکلتی و ضعف ساختاری
و تدریجی می تواند مشکلاتی را برای سلامت فرد سالمند ایجاد کند
مشکلات ستون فقرات، شکستگی ها به خصوص شکستگی لگن، پوکی
استخوان، آرتروز، بیماری هایی مثل سکته مغزی ، پارکینسون و سایر
عوارض ناتوان کننده می تواند در زندگی فرد سالمند اختلال ایجاد کند
از این رو فیزیوتراپی وکاردرمانی نقش مهمی در توانبخشی افراد سالمند
و بهبود کیفیت زندگی آنان دارد فیزیوتراپی درمانی مطمئن و ایمن است

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

مشکل سر به جلو در ضعف عضلات بالا تنه و حرکات اصلاحی آن

مشکل سر به جلو در ضعف عضلات بالا تنه و حرکات اصلاحی آن
تغییر شکلی که سر و مهره ها ی گردنی جلوتر از مرکز ثقل یا خط شاقول
قرار می گیرد و روی مفاصل فکی – گیجگاهی و مفاصل گردنی و همچنین
عضلات گردن فشار می آورد

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

مایل بودن لگن و حرکات اصلاحی

مایل بودن لگن و حرکات اصلاحی
خارج شدن کرستهای اینداک یا ستیغ خاصره ای از حالت افقی

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

کوتاهی همسترینگ و حرکات اصلاحی آن:

کوتاهی همسترینگ و حرکات اصلاحی آن:
فیبروز شدن تعدادی از تارهای عضلات پشت ران
که منجر به محدودیت حرکتی در عضله همسترینگ
و مفاصل مربوط می شود.

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

کوتاهی عضله سوئز خاطره ای و حرکات اصلاحی :

کوتاهی عضله سوئز خاطره ای و حرکات اصلاحی :
فیبروز شدن تعدادی از تارهای این عضلات که منجر به محدودیت
حرکتی و کاهش کارایی عضله ومفاصل مربوطه می شود.

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

کوتاهی عضلات چهار سر ران و حرکات اصلاحی آن

کوتاهی عضلات چهار سر ران و حرکات اصلاحی آن
فیبروز شدن تعدادی از تارهای عضلات روی ران ( چهارسر)
که منجر به محدودیت حرکتی در این عضله و مفاصله مربوطه
می شود.

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

کوتاهی آشیل و حرکات اصلاحی آن

کوتاهی آشیل و حرکات اصلاحی آن
فیبروز شدن تعدادی از تارهای آشیل و عضله دوقلو
که منجر به محدودیت حرکتی و کاهش کارایی آن عضله
و مفاصل مربوطه می شود.

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

کمر و پشت صاف و حرکات اصلاحی آن

کمر و پشت صاف و حرکات اصلاحی آن
کاهش قوس (کایفوز) طبیعی سینه ای در ناحیه پشت و کاهش گودی طبیعی
ستون فقرات در ناحیه کمر که به از بین رفتن فنریت و ارتجاعی بودن مهره ها
، کاهش فاصله مهره ها و هم سطح شدن برآمدگی لگن خاصره با کمر منجر می شود

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

کمر گود ـ لوردوز کمری وحرکات اصلاحی آن

کمر گود ـ لوردوز کمری وحرکات اصلاحی آن
افزایش بیش از حد طبیعی فرورفتگی ستون فقرات در ناحیه کمر
که باعث بیرون زدن لگن و کشیده شدن عضلات شکم و
جلو افتادگی شکم و تمایل لگن خاصره به جلو می شود در این تغییر
شکل که در سطح ساجیتال اتفاق می افتد زاویه کمری ـ خاجی که در
افراد سالم حدود ۳۰ است افزایش می یابد اما در خمیدگی مهره های سینه
تغییر حاصل نمی شود .

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

کف پای گود ( طاقدیسی) و حرکات اصلاحی آن

کف پای گود ( طاقدیسی) و حرکات اصلاحی آن
افزایش بیش از حد طبیعی ارتفاع قوس طولی داخلی پا
و افزایش شیب استخوان های کف پایی.