دسته بندی ها: ضعف های عضلانی و حرکاتی اصلاحی

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

انگشت چکشی (چنگالی) و حرکات اصلاحی آن:

انگشت چکشی (چنگالی) و حرکات اصلاحی آن:
۱.فلکسیون مفاصل ابتدایی بین انگشتی که به علت آسیب
تاندون بازکننده ، انگشت از بند انتهایی باز نمی شود و انگشت
خم است انگشت دوم بیشتر درگیر این ضعف است
۲.فلکسیون مفاصل انتهایی بین انگشتی که به علت آسیب
تاندون بازکننده، انگشت از بند ابتدایی باز نمی شود.

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

افتادگی شانه و حرکات اصلاحی آن:

افتادگی شانه و حرکات اصلاحی آن:
تغییرشکلی که در آن شانه ها حالت طبیعی نداشته و به صورت
رها شده ، ول شده به پایین است و ممکن است به صورت یک طرفه
یا دو طرفه باشد که شانه نامتقارن نیز گفته می شود .

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

اسکولیوز، پشت کج

انحراف جانبی ستون فقرات به یکی از طرفین که باعث
تغییر شکل در جسم مهره ای نیز می شود و تحمل وزن
در اثر این تغییر شکل نقصان می یابد برخلاف وضعیت های
طبیعی کایفوز(قوس پشتی) لوردوز (قوس کمری) که بصورت
طبیعی در همه افراد وجود دارد این وضعیت همیشه غیرطبیعی
محسوب می شود.

15 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

اسکولیوز گردنی (سرجانبی ـ کج گردنی)

اسکولیوز گردنی (سرجانبی ـ کج گردنی)
انحراف جانبی ستون فقرات که با چرخش و کج شدن سر همراه است
که ممکن است مادرزادی ، اکتسابی ، حاد ، موقت یا مزمن باشد.