دسته بندی ها: طب سوزنی

18 بهمن 1398 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

طب سوزنی در کرج

طب سوزنی در کرج
طب سوزنی یا سوزن درمانی که به زبان چینی به آن ژن جیو
گفته می شود مهم ترین شاخه طب سنتی چین است که با فرو کردن
سوزن های بسیار نازک به نقاط خاصی از بدن که گذرگاه های انرژی
دانسته نمی شوند باعث تسکین درد یا درمان مشکل خاصی از بیمار
می شود براساس تئوری طب سوزنی ، این نقاط خاص بر روی مسیرهای
خاصی از بدن با نام گذرگاه قرار دارند که انرژی حیات که در زبان چینی
به آن ((چی)) گفته می شود در آنها جریان دارد.